Zaterdag 17 september 2022 – Fruit plukken voor RuimvolKOENde aan de IJssel in Deventer

Zaterdag 17 september gaan we weer fruit plukken voor RuimvolKOENde. Dit keer aan de IJssel in Deventer.  Wie wil er nog meer mee doen? 

Opgave via 06-52442004 bij Angelique KleinJan 

Daarnaast zijn er nog een aantal plukdagen, zie de poster. Daar kun je je ook voor opgeven.